Responsabilitate socială

  • Recrutare, primire si integrare, plan de cariera, integrarea persoanelor cu dizabilitati, reconversie si retinere
  • Conditii de munca
  • Barometru di dialog social
  • Formare: plan si indicatori
  • Supraveghere, observare electronica si viata privata
  • Responsabilitatea sociala a companiei

Angajament Dezvoltare Durabila

Dezvoltare de solutii de telemunca

Eticheta Responsabilitate

Audit social

Vigéo

Libertate sindicala

Integrare pers cu dizabilitati

Angajarea batrânilor

Ancheta anuala de satisfactie a salariatilor(SATSA)

Preventie împotriva discriminarii

Politica de promovare interna

Centru de Assessment

Training a managerilor

Fundatie Corporatista

Sustinerea cauzelor importante

Transport

Corpul Voluntarilor Webhelp

Respect pentru mediu Infrastructura (echilibru energetic, materiale, ergonomie)

WEBHELP este din iulie 2012 semnatar al Pactului Global al Natiunilor Unite pe care le-a transpus în actiuni concrete prin politica de CSR ce transpune valorilor sociale, etice si de mediu.

Eticheta de Responsabilitate Sociala premiaza angajamentul social istoric al WEBHELP, ce include o politica activa în domeniul dezvoltarii durabile si respectul pentru persoane în toate tarile.

2016 © Webhelp Toate drepturile rezervate | Contactează-ne |