Ton email est enregistré. Tu es désormais inscrit à la Newsletter Webhelp.

L'adresse e-mail que vous avez fourni n'est pas valide.

L'adresse e-mail que vous avez fourni déja enregistré.

Condiții de utilizare

Condiții de utilizare publică a site-ului E-recrutement Webhelp Carrières !

Prelucrarea datelor cu caracter personal  :

 

Cu titlu liminar și în scopul de a informa utilizatorul sau candidatul, prezențele condiții reprezintă un acord între utilizator/candidat și societățile Grupului Webhelp (denumit în cele ce urmează « Grupul »). Accesul la acest site și utilizarea acestuia reprezintă acceptarea prezentelor condiții de către utilizator/candidat.

 

1.  Scop : 

Datele colectate pe site sunt folosite în cadrul procesului de recrutare dar pot face și obiectul unor prelucrări statistice.

În aceste condiții membrul candidat este informat prin prezentele condiții că atât datele pe care le comunică la înscrierea pe site, uzul pe care îl face, precum și formularele prezente pe site sunt necesare pentru a răspunde candidaturii lui.

Toate aceste elemente sunt destinate Grupului Webhelp. În lipsa unei dezarcord exprimat de către candidat, aceste date pot fi comunicate societăților care aparțin grupului Webhelp (în Franța și nu numai), organismelor publice naționale și internaționale al căror obiect de activitate sunt inserția și formarea profesională, gazdelor datelor informatice ale grupului Webhelp și al site-urilor entităților grupului Webhelp în scopurile menționate mai sus.

Această prelucrare a fost notificată și autorizată de către ANSPDCP prin recipisă nr. 29454

 

2. Colectarea datelor : 

În timpul navigării pe acest site, Webhelp poate colecta date cu caracter personal, în mod direct, prin formulare, sau indirect (adresă IP, cookies, etc.). Aceste date sunt stocate în sistemele informatice ale societăților Grupului din lume, în cele ale gazdelor site-urilor internet ale entităților Grupului și în cele ale gazdelor datelor informatice ale entităților Grupului.

Tipurile de informații colectate cu precădere sunt : numele, prenumele, numărul de telefon, adresa poștală, adresa email, data nașterii și informații cu privire la parcursul academic și profesional al candidaților. Înscrierea care va permite accesul la informații suplimentare în legătură cu Grupul Wehbelp presupune în mod obligatoriu completarea riguroasă a formularelor de pe site.

Având în vedere scopul acestui site, colectarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, adresa poștală, adresa email, data nașterii etc.) este necesară creării unui cont și folosirii serviciilor propuse – prezentarea candidaturii profesionale departamentelor de recrutare Webhelp. Orice persoană care nu dorește să furnizeze informațiile necesare creării unui cont, nu va putea utiliza serviciile propuse, nu va putea aplica pentru posturile propuse și nu va putea fi contactată de departamentul recrutare al Webhelp.

 

 

a) Dreptul de acces și de modificare : 

Conform legii nr. 677/2001, Webhelp se angajează să nu divulge societăților sau persoanelor exterioare Grupului datele personale pe care le transmiteți prin mesagerie electronică. Acestea nu vor fi folosite decât pentru a va răspunde cât mai eficient posibil. Persoanele care acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal au dreptul la acces, la modificare și la ștergere a propriilor date. Orice persoană care a comunicat datele personale benefiaza de dreptul la informație, la acces, la modificare și la ștergere a datelor transmise (în totalitate sau parțial) cu condiția să trimită prin recomandată o cerere scrisă și semnată, însoțită de o copie după cartea de identitate la adresa poștală Webhelp România, Str. Sfinții Voievozi nr 65, sector 1, București, cu mențiunea « Date cu caracter personal ».

Dacă prezentul site lucrează, prin natura lui, cu date protejate de normele care reglementează protecția vieții private, nu este în schimb destinat să primească informații cu caracter confidențial cu privire la protecția comercială sau intelectuală. Exceptând deci datele personale menționate mai sus, orice altă informație care va fi menționată pe site, indiferent de formă-documente, grafice, date, întrebări, sugestii, concepte, remarci sau alte forme- nu va avea caracter confidențial.

 

b) Durata de păstrare și siguranța prelucrării datelor : 

Exceptând cazul în care candidatul solicită distrugerea dosarului său, Webhelp păstrează datele canditatilor timp de 2 ani după ultimul contact, în condiții securizate pentru a le asigura confidențialitatea și a evita pierderile, acesul, folosirea, alterarea sau divulgarea non-autorizată, în funcție de mijloacele tehnice și cu strictă raspectare a legilor și reglementărilor în vigoare.

Cu toate acestea, Webhelp sau Grupul din care face parte nu pot oferi o garanție absolută de securitate, în măsura în care Internet-ul este o rețea deschise, supusă prin natura ei la asemenea riscuri. Webhelp și Grupul nu poartă nicio responsabilitate pentru orice pagubă rezultată din pătrunderea frauduloasă a unui terț din care rezultă modificarea informațiilor difuzate pe site.

 

c) Cookies : 

Ca urmare a demersului de ameliorare a serviciilor, site-ul poate instala cookie-uri pe calculatorul utilizatorului pentru a genera statistici în ceea ce privește folosirea site-ului internet al Webhelp (cele mai accesate pagini, frecvența accesării site-ului etc.).

Membrul candidat este informat că în timpul utilizării acestui serviciu, un cookie se poate instala automat pe browserul pe care îl utilizează. Acesta nu va permite identificarea utilizatorului, ci va înregistra informații cu privire la navigarea pe site, mai ales la paginile accesate și la data și ora la care au fost accesate.

Datele cu caracter personal identificate nu sunt exploitate prin acest demers, utilizarea cookie-urilor servește exclusiv la generarea de statistici de utilizare. Utilizatorul poate configura blocarea cookie-urilor în browser-ul pe care îl folosește, însă această acțiune poate impacta ușurință navigării și a afișării informațiilor de pe site.

Statisticile generate cu ajutorul cookie-urilor sunt păstrate conform pentru maxim 13 luni.

 

d) Newsletter : 

Comunicând adresa email, utilizatorul acceptă să primească regulat un email cu informații despre activitățile Webhelp. Adresa email este păstrată în serverele Webhelp atâta timp cât utilizatorul este de acord să primească newsletter-ul.

Fiecare destinatar al newsletter-ului are dreptul să se dezaboneze accesând un link disponibil la finalul fiecărei comunicări. Accesul la site-ul http://job.webhelp.ro, utilizarea lui, orice căutare efectuată pe acest site și descărcarea oricărui tip de conținut de către utilizator reprezintă acceptarea Condițiilor de Utilizare ale site-ului http://job.webhelp.ro.

 

3. Dreptul la proprietate intelectuală : 

Acest site aparține și este exploatat de către Webhelp. Prezentarea, fiecare dintre elemente, împreună sau separat, inclusiv mărcile, logo-urile și numele de domeniu care apar pe site-ul http://job.webhelp.ro (denumit în prezentele Condiții de Utilizare « site-ul ») sunt protejate de legile în vigoare asupra proprietății intelectuale.

Niciun element aparținând site-ului ne poate fi copiat, reprodus, modificat, reeditat, încărcat, denaturat, transmis sau distribuit în orice fel, pe orice tip de suport, parțial sau integral, fără autorizația prealabilă scrisă a Webhelp, cu excepția strictei utilizări de către presă și respectând dreptul la proprietate intelectuală și orice alt drept de proprietate menționat. Singura copie autorizată este cea pentru uzul privat, personal și în scopuri non-comerciale.

Orice copie autorizată a oricărei părți din conținutul site-ului trebuie să fie însoțită de link-ul către site-ul http://job.webhelp.ro și de mențiunea : ""Copyright 2017 Webhelp toate drepturile rezervate"".

Folosirea autorizată a elementelor care compun sau care figurează pe site trebuie să se facă fără a le denatura, modifica sau altera în vreun fel. În caz contrar, Webhelp își rezervă dreptul de a acționa în justiție orice act de falsificare care contravine drepturilor la proprietate intelectuală.

4. Link-uri către alte site-uri : 

Webhelp nu deține controlul în ceea ce privește conținutul site-urilor terților. Existența unui link hypertexte între site-ul http://job.webhelp.ro și un site al unui terț ne înseamnă că Webhelp garantează sau își asumă în vreun fel responsabilitatea în ceea ce privește conținutul său utilizarea respectivelor site-uri.

Este responsabilitatea utilizatorului să ia măsurile de precauție necesare pentru a se asigura de absența eventualilor viruși pe site-ul unui terț.

Este interzis utilizatorilor site-ului http://job.webhelp.ro să creeze, fără acordul prealabil scris al Webhelp, pe orice alt site web, un link hypertext – inclusiv un link hypertext « profund » cu o pagină din site-ul http://job.webhelp.ro și să îl combine cu tehnica « framing » sau cu orice altă tehnică similară care direcționează către pagini secundare ale site-ului http://job.webhelp.ro, evitând pagina principală.

5. Responsabilitate : 

Informațiile care sunt comunicate în toate rubricile Webhelp și faptele sau evenimentele directe sau indirecte care le succed nu pot atrage responsabilitatea Webhelp sau a vreunei societăți a Grupului.

Utilizatorul este singurul responsabil de daune și prejudicii, directe sau indirecte, materiale sau nemateriale având drept cauză sau origine utilizarea site-ului de către el însuși sau de către o persoană autorizată de el să utilizeze acest site. Prin utilizarea site-ului se înțelege orice tip, frauduloasă sau nu. Utilizatorul renunță la orice reclamație sau acțiune în justiție care implică prejudicii sau despăgubiri fondate pe responsabilitatea contractuală a Webhelp în calitatea sa de editor al site-ului sau fondate pe orice altă bază.

Link-uri hypertext pot trimite către alte site-uri, altele decât prezentul site. Urmând aceste link-uri, părăsiți site-ul și sunteți direcționați către altele asupra cărora Webhelp nu deține niciun control. În consecință, Webhelp nu își asumă niciun fel de responsabilitate în cazul în care conținutul acestora contravin normelor legale și reglementărilor în vigoare.

De asemenea, niciun link hypertext nu poate direcționa utilizatorul către site-ul http://job.webhelp.ro fără autorizarea prealabilă și expresă a editorului site-ului. În lipsă acestei autorizări, un astfel de link este considerat act de falsificare și este sancționat în consecință conform prezentelor condiții.

Webhelp informează persoanele care dețin autoritate parentală asupra diversității și naturii conținuturilor disponibile pe internet și care pot fi defavorabile minorilor. Încurajăm pe această cale părinții să supravegheze activitatea online a copiilor lor.

Amintim utilizatorului că este interzisă transmiterea de conținut sau materiale conținând informații false sau care induc în eroare. Trimiterea candidaturii unui terț pentru un post este de asemenea interzisă.

6. Garanția disponibilității site-ului web : 

Deși Webhelp a efectuat toate demersurile necesare pentru se asigură de fiabilitatea informațiilor, serviciilor, soft-urilor și a produselor disponibile pe site, nu este responsabilă de eventualele erori, omisiuni, viruși sau des consecințele utilizării inadecvate a conținutului site-ului. Webhelp nu are decât obligație de mijloace. În aceste condiții site-ul și conținutul acestuia sunt furnizate fără vreo garanție oarecare în ceea ce privește pertinența scopului căutat sau eventualele restricții de utilizare. Webhelp nu garantează cu privire la exactitatea, fiabilitatea, completarea sau actualitatea conținuturilor, serviciilor, soft-urilor, textelor, graficelor și link-urilor.

Utilizatorul declară și garantează că are perfectă cunoștință a caracteristicilor și a constrângerilor rețelei internet și mai ales asupra faptului că transmiterea de date și de informații pe internet nu beneficiază decât de o fiabilitate tehnică relativă, acestea circulând prin rețele eterogene, cu caracteristici și capacități tehnice diverse, care perturbă accesul sau îl anulează în anumite perioade.

Webhelp face tot posibilul pentru a permite funcționarea și accesul pe site-ul http://job.webhelp.ro 7 zile pe săptămână și 24h/24, fără a avea obligația de a le garanta.Webhelp și/sau furnizorii săi pot întrerupe accesul, mai ales pentru a asigura mentenanța site-ului și actualizarea acestuia.

Webhelp nu este responsabilă de pierderea datelor sau de o deteriorare a acestora. În aceste condiții, Webhelp nu este responsabilă de costurile pe care le implică eventuale înlocuiri de echipamente, reparații, recuperare de date sau alte evenimente generate de utilizarea site-lui și a conținutului acestuia de către utilizator.

Nicio informație sau sfat furnizat de Webhelp nu poate fi interpretat că o garanție oarecare. De asemenea, link-urile hypertext pot acționa consultarea unor site-uri exterioare, gestionate de către terți. Webhelp nu deține controlul acestor site-uri externe și nu își asumă responsabilitatea în ceea ce privește conținutul lor.

De manière générale, Webhelp ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité engagée pour tout dommage, quel qu’il soit (et notamment dommages incidents ou consécutifs, perte de chance ou perte de profit ou de données) résultant de l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser tout ou partie du site et son contenu.

Webhelp nu este responsabilă de orice pagubă, oricare ar fi ea, (mai ales de pagube cauzate de incidente sau consecutive, pierderea unei șanse, a unui profit sau a datelor) rezultate din utilizarea sau din încapacitatea de a utiliza integral sau parțial site-ul sau conținutul acestuia.

 

7. Loi applicables - indépendance des clauses : 

Orice problemă, reclamație sau litigiu provenit sau legat de prezențele Condiții de Utilizare intră sub incidența legii europene. În caz de litigiu, autoritățile judiciare ale Statului român sunt unicele competențe.

 

8. Mențiuni legale : 

Editorul site-ului si responsabilul de publicare:

Denumire socială : Webhelp Romania SRL

RC : J40/14080/2006

Adresa sediului : Str. Sfinții Voievozi nr. 65, sector 1, București.